Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

Archives relevant to maritime historical research on the Dutch Merchant Navy in WW2

Archievenwijzer WO 2 (Dutch Nationaal Archief and Netherlands Institute for Wartime Documentation (NIOD)
http://www.archievenwo2.nl/

Nationaal Archief (Den Haag)
http://www.nationaalarchief.nl/

Inventary Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen (1939) 1940 – 1946 (Nr. archiefinventaris: 2.16.31)
Inventary van de archieven van de Commissie voor Aangehouden Lading (COVAL) en de Netherland Shipping and Trading Committee (NSTC), 1939-1957 (1966)
(Nr. archiefinventaris: 2.06.084)

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Dutch War Documentation Centre ( A’dam)
http://www.niod.nl/nl/archief

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (Den Haag) Dutch Institute for Military History)
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-geschiedenis-nimh/inhoud/militaire-voorouders/koopvaardij-wo-ii

Collecties: Londense Collectie Koopvaardij (LOCK),
Netherland(s) Shipping and Trade Committee (NSTC)
A.G. Vromans (1900-1967) Toegangsnummer: 084  

Research Institutions Platform WO II
http://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/onderzoeksinstituten/

Holland Amerika Lijn -- HAL-archief ((Archief gemeente Rotterdam)
http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=180015046

National Archives, London, United Kingdom:
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/results/r?_q=war+cabinet+weekly+resumes

http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/merchant-shipping-movement-cards-1939-1945/

http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/?research-category=second-world-war-research#

National Archives, Dublin, Ireland
http://www.nationalarchives.ie/

Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN-archief ) (Archief gemeente Amsterdam)
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/872.nl.html#