Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

Archieven van belang voor onderzoek Nederlandse Koopvaardij Tweede Wereldoorlog

Archievenwijzer WO 2 (Nationaal Archief en NIOD)
http://www.archievenwo2.nl/

Nationaal Archief (Den Haag)
http://www.nationaalarchief.nl/

Inventaris Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen (1939) 1940 – 1946 (Nr. archiefinventaris: 2.16.31)
Inventaris van de archieven van de Commissie voor Aangehouden Lading (COVAL) en de Netherland Shipping and Trading Committee (NSTC), 1939-1957 (1966) (Nr. archiefinventaris: 2.06.084)

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie ( A’dam)
http://www.niod.nl/nl/archief

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (Den Haag)
https://www.defensie.nl/onderwerpen/militaire-geschiedenis-nimh/inhoud/militaire-voorouders/koopvaardij-wo-ii

                            Collecties: Londense Collectie Koopvaardij (LOCK),
                           Netherland(s) Shipping and Trade Committee (NSTC)
                           A.G. Vromans (1900-1967) Toegangsnummer: 084  

Netwerk Oorlogsbronnen (Georganiseerde trefwoordenlijst WO2)  https://data.niod.nl/WO2_Thesaurus.html

Onderzoeksinstituten Platform WO II
http://www.tweedewereldoorlog.nl/bronnen/onderzoeksinstituten/

HAL-archief ((Archief gem. R’dam)
http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=180015046

KNSM - Archief (Archief gem. Amsterdam) https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/30565.nl.html

KPM - Archief (Archief gem. Amsterdam) http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.20.54#c01:3.

National Archives, London, United Kingdom:
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/results/r?_q=war+cabinet+weekly+resumes

http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/merchant-shipping-movement-cards-1939-1945/

http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/?research-category=second-world-war-research#

National Archives, Dublin, Ireland
http://www.nationalarchives.ie/

Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit, inventaris archief WO 2
https://www.vnls.nl/archief-en-collectie/inventaris-archief/stukken-betreffende-de-tweede-wereldoorlog

Raad voor de Scheepvaart (Archieven) http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00404/q/zoekterm/raad%20voor%20de%20scheepvaart/q/comments/1/q/ugc/1

Rotterdamse Lloyd - Archief (Archief gem. Rotterdam) https://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/detail.php?id=180301430

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij Archief  http://www.rdm-archief.nl/RDM-NB/index.html#LINK_RDM-062

SMN-Archief (Archief gem. A’dam)
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/eadid/2.20.54#c01:3.